Turne në fabrikë

Prerje xhami

Prerje xhami

Kalitja e xhamit

Kalitja e xhamit

Pastrimi i xhamit

Pastrimi i xhamit

Laminim xhami

Laminim xhami

Veshje xhami

Veshje xhami

Ngjitje & Inspektim

Ngjitje & Inspektim

Veshje Butil

Veshje Butil

Mëndafshi-Print

Mëndafshi-Print

Xham i izoluar

Xham i izoluar

Guarnicioni i dyerve të ngrirësit

Guarnicioni i dyerve të ngrirësit

Nxjerrja e PVC

Nxjerrja e PVC

Stacking kornizë PVC

Stacking kornizë PVC

Përpunimi i kornizës së aluminit

Përpunimi i kornizës së aluminit

Montimi i dyerve të ngrirësit

Montimi i dyerve të ngrirësit

Mbledhja e dyerve të ngrirësit

Mbledhja e dyerve të ngrirësit

Aksesorë grilash

Aksesorë grilash për xhamin Louver

Shutter Essembling Shutter Essembling

Mbajtja e grilave

Inspektimi Glass Louver

Inspektimi Glass Louver

Stacking përfunduar Glass Louver

Stacking përfunduar Glass Louver

Paketimi për eksport

Paketimi për eksport